• Абовяна,
  • Пн - Пт
    09:00 - 18:00

♰Խաչեր առաջնագծի զինվորների համար

Պատրաստում ենք ենք արցախյան առաջնագծի մեր քաջերի համար նախատեսված խաչերի հերթական խմբաքանակը։ #ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ

Центральный офис ВМААЦ