ԱՀԹ երիտասարդների համար հոգևոր զրույցների և աստվածաշնչյան սերտողության ժամանակացույց