«Թիմային Աշխատանքը» երիտասարադների ներգրավման, քրիստոնեական և ազգային արժեհամակարգի ուսուցման ՀԵՀԵՄ ոչ ֆորմալ կրթական ծրագիր է, որի նպատակն է.

• օգնել երիտասարդներին տեղեկանալ Հիսուս Քրիստոսի առաջնորդության և թիմ կառուցելու հմտությունների մասին,
• տալ գործնական քրիստոնեական գիտելիքներ՝ կիրառելու այդ սկզբունքներն իրենց կյանքում և հարաբերություններում:
Դասընթացի ավարտին մասնակիցները տիրապետում են թիմային արդյունավետ աշխատանքի հիմնական որակներին և այն գործիքներին, որոնցով կարող են օգտագործել այդ գիտելիքներն ի նպաստ ընտանիքի, եկեղեցու և հայրենիքի։
Ծրագրի հեղինակը և դասընթացավարը ՀԵՀԵՄ Կենտրոնական գրասենյակի Հասարակական կառույցների գծով փոխտնօրեն, երիտասարդական աշխատանքի փորձագետ Անգելինա Ալեքսանյանն է։