• Abovyan,
  • Mon - Fri
    09:00 - 18:00

Armenian Diocese of Bulgaria

Բուլղարիայի հայոց թեմի առաջնորդանիստը՝ Սոֆիայի Սուրբ Աստվածածին Մայր եկեղեցի

 

Թեմի առաջնորդական տեղապահ՝ գերաշնորհ Տեր Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյան

Տեղեկատվական էջ՝ Armenian Holy Apostolic Church — Bulgarian Diocese