• Abovyan,
  • Mon - Fri
    09:00 - 18:00

Pontifical Delegation for Central Europe and Sweden

Sweden, Norway, Finland, Denmark, Czech Republic, Austria, Slovakia, Hungary

Կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի Հայրապետական Պատվիրակն է Գերաշնորհ Տեր Տիրան եպիսկոպոս Պետրոսյանը։

Կենտրոնը Վիեննայի Առաջնորդանիստ Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին է։ Հայրապետական պատվիրակությունն ընդգրկում է Ավստրիայի և Շվեդիայի հոգևոր հովվությունները։

Տեղեկատվական էջեր՝

Ավստրիայի Հայ Առաքելական Եկեղեցու Ծխական համայնք

Շվեդիայի Սյոդերթելիե քաղաքի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի