• Abovyan,
  • Mon - Fri
    09:00 - 18:00

Quiz Night. ACYO London

On May 30th ACYO London hosted an Armenian Quiz Night on Zoom in celebration of the Victories and Independence of Armenia.

Given the difficult circumstances it was great that the online session allowed for worldwide networking and participation, with participants also from the US and Armenia.

It was a very informative and fun evening with questions varying in difficulty covering topics including Armenian Church, history, culture and music.

"Thank you to those who joined in ACYO London’s first online event and we look forward to cooperating with other ACYO dioceses in the near future"- is mentioned in the message of ACYO London.

 

🌃ՎԻԿՏՈՐԻՆԱՅԻ ԳԻՇԵՐ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒ ՀԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐԻՆ🇦🇲English text below🇬🇧⤵️💢Լոնդոնի Հայ Եկեղեցու…

Posted by Հայ Եկեղեցու Համաշխարհային Երիտասարդական Միավորում/ՀԵՀԵՄ/ — ACYOWorld on Tuesday, June 2, 2020